"Úspěch není náhoda. Je to tvrdá práce, vytrvalost, oběť a ze všeho nejvíc láska. Láska k tomu, co děláte nebo se učíte dělat."

                                                                                                    Pelé

Fotbal, jako nejrozšířenější sport na světě, má své kouzlo v tom, že rozvíjí v člověku nejen individuální sportovní dovednosti, ale také týmového ducha, všestrannost, respekt a úctu k druhým, smysl pro zodpovědnost, ale hlavně lásku k pobybu, sportu a životu jako takovému. 

V tomto duchu vedeme naši starší přípravku. Rádi bychom, aby si děti během našich setkávání formou hry rozvinuly kondiční a koordinační schopnosti a osvojily si základní fotbalové návyky a pravidla hry.