Zpravodaj

Tréninky

Tréninky se konají v pondělí a ve středu od 17:15 do 18:45 a v pátek od 17:00 do 18:15. na fotbalovém hřišti SK Slavia Jesenice, Budějovická 643, PSČ 252 42.

V zimních měsících, tj. od listopadu až do konce března, se trénuje v tělocvičně ZŠ Jesenice, K Rybníku 800, PSČ 252 42, přičemž tréninky v tělocvičně v zimě mohou probíhat v jiné dny či hodiny než je tomu v případě tréninků na hřišti (důvodem je, že školní tělocvična má omezenou kapacitu a né vždy má škola možnost nábídnout klubu časy, které by korespondovali časům, kdy máme tréninky na hřišti).

Tréninky v tělocvičně

Od 1. listopadu do 31. března bude fotbalová přípravka trénovat v tělocvičně ZŠ Jesenice a to:

- v úterý od 17.30 - 19.00 v malé tělocvičně a v pátek od 16.30 do 18.00 ve velké tělocvičně.

Do tělocvičny je nutné mít sálovou obuv.

Platby

Příspěvky na sezónu 2017/2018 ćiní 3.000,- Kč za hráče na celou sezónu. Příspěvky prosím poukazujte bezhotovostním převodem na účet SK Slavia Jesenice:
Výše příspěvku: 3.000,- Kč jednorázově nebo ve dvou splátkách 1.500,- Kč
Termín úhrady: 1. splátka do 15.09.2017, 2.splátka do 31.01.2018
Číslo účtu: 
385250309 / 2010

Variabilní symbol: rodné číslo hráče

Formuláře

Pro zápis do fotbalové přípravky je nutné vyplnit formuláře "Přihláška FAČR", "Registrace hráče FAČR" a "Přihláška do SK" (viz. níže) a předat je trenérům co nejdříve na některém z tréninků.

Přihláška do SK.docx (40604)

Přihláška FAČR.pdf (808725)

Registrace FAČR.pdf (141476)

Facebook

Naše facebookové stránky jsou SK Slavia Jesenice 2009 :

www.facebook.com/SK-Slavia-Jesenice-2009-1626498714266458/?fref=ts

Každý si může zažádat o přístup a sdílet fotky a videa.

Vybavení malého fotbalisty na trénink

Kluci mají chodit vybaveni na trénink na hřistě ve sportovním oblečení, v kopačkách (případně turfy), s chráničemi na holeně, štulpnami a vlastní lahví s pitím. Do tělocvičny je nutné místo kopaček malého fotbalistu vybavit sálovou obuví . Doporučuje se klukům také pořídit vlastní míč velikosti č.3, jelikož si s ním rádi hrají i mimo trénink.

Docházka

Trenéři věnují tréninkům malých fotbalistů svůj volný čas a dělají to s radostí :). Na druhé straně ovšem očekávají, že v případě absence o tom rodiče vyrozumí trenéra. Účelem v žádném případě není kontrola rodičů a dětí, ale jedná se především o jedno ze základních gest slušného chování a projevu vzájemného respektu, a současně také umožňuje trenérům mít lepší představu o počtu fotbalistů na treninku a včas tomu přízpůsobit program.

Hřiště a přístup na něj

  •  na hrací ploše se nesmí kromě trenérů a hráčů zdržovat jiné osoby,
  •  v době tréninku nebude otevřena branka u závlahy, pro přístup na hřiště budou využívána pouze vrata u tribuny,
  •  účastníkům tréninku je k dispozici šatna hostů.

Pravidla  pro malé fotbalisty při tréninku

Trénik má být v první řadě zábavný a děti na něj mají chodit s radostí. Nicméně to neznamená, že na něm může vládnout chaos a každý si může dělat co chce. Následující pravidla budou fotbalistům vštěpována během tréninků a bylo by prospěšné, kdy je i rodiče dětem občas připomněli:

  • opouštění trénéra a tréninkové plochy - malý fotbalista nesmí nikdy opustit trenéra či místo, kde momentálně trénuje, aniž by se nezeptal o povolení trenéra (a to i v případě, že vidí svoje rodiče v areálu hřiště). V případě, že malý fotbalista přijde v době tréninku za svými rodiči, tak žádáme rodiče o prověření, že se fotbalista zeptal trenéra, jestli se může vzdálit. Důvodem je bezpečnostní opatření, které je v zájmu trenéra, dětí, ale i samotných rodičů. Bohužel není v silách trenéra s naprostou jistotou a přesností uhlídat všechny děti.
  • dvě napomenutí a dost - stejně jako tomu je ve fotbale ... za první vážnější přečin je uděleno první napomenutí v podobě žluté karty, tak za druhé napomenutí již následuje karta červená. V podobném duchu budou i trenéři přistupovat ke klukům v době tréninku. Za vážnější prohřešky (např. posmívání se druhým, soustavné vyrušování, vulgarismy atd.) budou trenéři udělovat napomenutí, přičemž při udělení druhého napomenutí bude hráč posazen "na hanbu" a po dobu určenou trenérem se nebude moct zapojit do tréninku. Cílem tohoto opatření je samozřejmě naučit děti disciplíně v kolektivu a nebrzdit rozvoj těch fotbalistů, kteří mají zájem trénovat a zlepšovat se.
  • svolávání fotbalistů - trenér svolává fotbalisty tím, že odpočítává od 5 do 1. Kdo nestihne přiběhnout, udělá tři dřepy.

Fotbalové branky a bezpečnost

Rád bych požádal rodiče, aby svým dětem kladli na srdce, že se v žádném případě nesmí zavěšovat na branky nebo po nich jakkoliv lézt. Menší branky, které fotbalová školička používá, není bohužel možno ukotvit. Proto je v zájmu nás všech, aby v tomto směru byli děti vysoce disciplinované. Je samozřejmostí, že trenéři budou brankám věnovat zvýšenou pozornost, ale spolupráce rodičů je v tomto ohledu nevyhnutelná.

Špatné počasí

Jak je asi všem zřejmé, tak špatné počasí představuje komplikaci. Jelikož není vždy možné přejít do tělocvičny, tak se snažíme nerušit tréninky a trénovat, ikdyž není počasí ideální. Trénink zpravidla rušíme až na poslední chvíli, jelikož doufáme do posledního okamžiku, že se počasí umoudří. V případě, že trénink nebude zrušen, ale někdo se rozhodne nepřijít na trénink z důvodu špatného počasí, tak i v tomto případě je třeba informovat trenéra (viz.pravidlo o docházce). Trénink, který rušíme na poslední chvíli (cca hodinu a méně před začátkem) oznamujeme SMS zprávou. V ostatních případech zasíláme email. Je-li tedy počasí "nejisté", tak si, prosím, občas zkontrolujte kontakt (mobil i email), který jste nám na sebe zanechali.

Fotografie dětí a jejich publikování

S postupem času bude přibývat zápasů a turnajů, kterých se budou děti účastnit. Z těchto akcí budeme pravidelně dělat fotografie a umisťovat je do rubriky Fotogalerie. Zažádat o zaslání originálu fotografie je možné u trenéra. V případě, že si některý z rodičů nepřeje, aby foto jeho dítěte bylo publikováno na těchto stránkách nebo kdekoliv jinde (např. v Jesenickém kurýru atd.), tak o tom musí emailem bez prodlení vyrozumět trenéra.

Turnaje a přátelská utkání

Turnaje a nominace:

Turnajový zápas pro hráče miniškoliček se zpravidla hraje v počtu 4+1. Jeden zápas trvá 10 - 20 minut. Střídání hráčů se provádí kdykoliv během utkání, tj. stejně jako je tomu v hokeji.

Startovné obvykle činí 1000,- Kč až 2000,- Kč a je třeba, aby se na něj složili rodiče všech nominovaných hráčů. V případě, že je pořadatelem turnaje SK Slavia Jesenice, tak nebývá třeba hradit startovné.

Trenér, přibližně 5 - 10 dní před turnajem, určí nominaci a následně kontaktuje rodiče vybraných hráčů s žádostí o potvrzení termínu. V případě, že trenér neobdrží odpověď do 2 dnů, tak hráč může být z nominace vyškrtnut a nahrazen jiným hráčem. Hlavním kritériem pro nominaci je výkonnost hráče, přístup k tréninku a smysl pro disciplínu. Odřeknutí nominace nebo zaslání dodatečné omluvenky z turnaje by mělo být pouze ze závažných okolností, např. ojedinělá rodinná událost, zdravotní stav hráče atd.

Pozn. trenér osobně by nejradši vzal na zápas, každého hráče, který pilně a s radostí pracuje na tréninku, ale takové řešení by nebylo nejšťastnější a to z toho důvodu, že samotné utkání trvá pouze několik minut a na hřišti může být pouze 5 hráčů, tzn. výsledným efektem by bylo, že by se sice zúčastnili všichni, ale v podstatě nikdo by si nezahrál.

 

Přátelské zápasy a nominace:

Počet hráčů během přátelských zápasů je na vzájemné dohodě mezi oběma týmy. Všeobecně se ovšem preferuje nižší počet hráčů na hřišti před velkým počtem. Stejně jako počet hráčů tak i hrací doba je věcí dohody. Startovné se neplatí žádné.

Přátelských utkání se mohou účastnit všichni hráči fotbalové školičky bez ohledu na svou výkonnost. Přátelských utkání se ovšem nemohou účastnit hráči, kteří např. nerozlišují mezi vlastní brankou a brankou soupeře, nedělají rozdíl mezi spoluhráčem a protihráčem, ještě nejsou schopni se plně soustředit na hru jako takovou atd.

Závěrem bych si dovolil požádat rodiče, aby se během turnajových i přátelských utkání zdrželi jakýchkoliv rad a pokynů směrem k hráčům, jelikož  toto má být výlučně předmětem činnosti trenérů. Hlavním důvodem tohoto opatření je, že pro malého fotbalistu může být velice matoucí a posléze i stresující, když na něj něco pokřikuje trenér a současně něco jiného rodič.

Všichni, bez ohledu na nominaci, jsou srdečně zváni na turnajové i přátelské zápasy a podpořit tak svým fanděním svoje kamarády.

Oblečení JOMA v klubových barvách a ostatní produkty

Objednávky se kompletují a zasílají dodavatelům vždy jednou za měsíc. Rodiče svou objednávku musí oznámit trenérovi nejpozději poslední čtvrtek v měsíci. Dodací lhůta je 3-4 týdny.

Platby se provádí na bankovní účet klubu, tj. na 385250309 / 2010,  a to po nahlášení objednávky trenérovi. Jako variabilní symbol je nutné uvést rodné číslo hráče.

Oblečení JOMA:

Štulpny - kód zboží 400054.700 - cena  140,- Kč

Trenýrky - kód zboží 1035.001 - cena 210,- Kč

www.joma-sport.com/pantalon-corto-real-royal/1035-001?search=1035.001&page=1

Dres/tričko - kód zboží 1196.98.005 - cena 373,- Kč (cena již zahrnuje logo na dresu)

www.joma-sport.com/camiseta-champion-ii-m-c-royal-blanco/1196-98-005?search=1196.98.005&page=1

Tepláky - kód zboží 9017P13.30 - cena 492,- Kč (cena již zahrnuje logo na teplákách)

www.joma-sport.com/pantalon-largo-victory-marino/9017P13-30?search=9017P13.30&page=1

Mikina - kód zboží 1005J12.35 - cena 681,- Kč (cena již zahrnuje logo a nápis SK Slavia Jesenice na záda)

www.joma-sport.com/chaqueta-champion-ii-royal-blanco/1005J12-35?search=1005J12.35&page=1

Šusťákovka - kód zboží 1002.12.35 - cena 632,- Kč (cena již zahrnuje logo a nápis SK Slavia Jesenice na záda)

www.joma-sport.com/buscador?search=1002.12.35

Šortky 3/4 - kód zboží 8079.12.30 - cena 448,- Kč

https://www.joma-sport.com/buscador?search=8079.12.30

 

Loga ani nápisy se neumisťují na štulpny, trenýrky a šortky 3/4.

Na trenýrky je možné nechat za příplatek 18,- Kč za jednu číslici natisknout číslo/čísla.

Na dres je možné umístit jméno hráče za 84,- Kč a číslo, přičemž jedna číslice stojí 60,- Kč.

 

Celý katalog JOMA, včetně dostupných velikostí, si je možné prohlédnout na těchto stránkách:

https://issuu.com/joma-sport

https://issuu.com/joma-sport/docs/jomatextil2014.pdf

 

Klub také umožňuje zakoupení následujících produktů SK Slavia Jesenice:

Čepice - cena 200,- Kč

Šála - cena 200,- Kč

Kšiltovka - cena 250,- Kč

Vlaječka - cena 100,- Kč

Dresík (do auta) - 120,- Kč (za příplatek 10,- Kč je možné na dresík dopsat nápis SK Slavia Jesenice nebo jméno hráče a číslo dle vlastního výběru). Dresíky budou objednány u dodavatele pouze v případě splní-li nebo překročí celková objednávka určený limit. Proto se prosím před zasláním platbyna klubový účet ujistěte u trenéra, že objednávka dresíku byla skutečně zaslána dodavateli.