Zpravodaj

Tréninky

Tréninky se konají v ........................................................................ na fotbalovém hřišti SK Slavia Jesenice, Budějovická 643, PSČ 252 42.

V zimních měsících, tj. od listopadu až do konce března, se trénuje v tělocvičně ZŠ Jesenice, K Rybníku 800, PSČ 252 42, přičemž tréninky v tělocvičně v zimě mohou probíhat v jiné dny či hodiny než je tomu v případě tréninků na hřišti (důvodem je, že školní tělocvična má omezenou kapacitu a né vždy má škola možnost nábídnout klubu časy, které by korespondovali časům, kdy máme tréninky na hřišti).

Tréninky v tělocvičně

Od 1. listopadu do 31. března bude fotbalová přípravka trénovat v tělocvičně ZŠ Jesenice a to:

- v tělocvičně......................................................................................................

Do tělocvičny je nutné mít sálovou obuv.

Platby

Příspěvky na sezónu 2017/2018 ćiní 3.000,- Kč za hráče na celou sezónu. Příspěvky prosím poukazujte bezhotovostním převodem na účet SK Slavia Jesenice:
Výše příspěvku: 3.000,- Kč jednorázově nebo ve dvou splátkách 1.500,- Kč
Termín úhrady: 1. splátka do 15.09.2018, 2.splátka do 31.01.2019
Číslo účtu: 
385250309 / 2010

Variabilní symbol: rodné číslo hráče

Formuláře

Pro zápis do fotbalové přípravky je nutné vyplnit formuláře "Přihláška FAČR", "Registrace hráče FAČR", "Přihláška do SK" a "GDPR" formulář (viz. níže) a předat je trenérům co nejdříve na některém z tréninků.

Přihláška do SK.docx (40604)

Přihláška FAČR.pdf (808725)

Registrace FAČR.pdf (141476)

GDPR_Informace_souhlas_zpracovani_osobnich_udaju.pdf (463,5 kB)

Facebook

Naše facebookové stránky jsou SK Slavia Jesenice 2009 :

www.facebook.com/SK-Slavia-Jesenice-2009-1626498714266458/?fref=ts

Každý si může zažádat o přístup a sdílet fotky a videa.

Vybavení malého fotbalisty na trénink

Kluci mají chodit vybaveni na trénink na hřistě ve sportovním oblečení, v kopačkách (případně turfy), s chráničemi na holeně, štulpnami a vlastní lahví s pitím. Do tělocvičny je nutné místo kopaček malého fotbalistu vybavit sálovou obuví . Doporučuje se klukům také pořídit vlastní míč velikosti č.4 (pro r.2009) nebo velikost č.3 (pro r.2010 a mladší), jelikož si s ním rádi hrají i mimo trénink.

Docházka

Trenéři věnují tréninkům malých fotbalistů svůj volný čas a dělají to s radostí :). Na druhé straně ovšem očekávají, že v případě absence o tom rodiče vyrozumí trenéra. Účelem v žádném případě není kontrola rodičů a dětí, ale jedná se především o jedno ze základních gest slušného chování a projevu vzájemného respektu, a současně také umožňuje trenérům mít lepší představu o počtu fotbalistů na treninku a včas tomu přízpůsobit program.

Hřiště a přístup na něj

  •  na hrací ploše se nesmí kromě trenérů a hráčů zdržovat jiné osoby,
  •  v době tréninku nebude otevřena branka u závlahy, pro přístup na hřiště budou využívána pouze vrata u tribuny,
  •  účastníkům tréninku je k dispozici šatna hostů.

Pravidla  pro malé fotbalisty při tréninku

Trénik má být v první řadě zábavný a děti na něj mají chodit s radostí. Nicméně to neznamená, že na něm může vládnout chaos a každý si může dělat co chce. Následující pravidla budou fotbalistům vštěpována během tréninků a bylo by prospěšné, kdy je i rodiče dětem občas připomněli:

  • opouštění trénéra a tréninkové plochy - malý fotbalista nesmí nikdy opustit trenéra či místo, kde momentálně trénuje, aniž by se nezeptal o povolení trenéra (a to i v případě, že vidí svoje rodiče v areálu hřiště). V případě, že malý fotbalista přijde v době tréninku za svými rodiči, tak žádáme rodiče o prověření, že se fotbalista zeptal trenéra, jestli se může vzdálit. Důvodem je bezpečnostní opatření, které je v zájmu trenéra, dětí, ale i samotných rodičů. Bohužel není v silách trenéra s naprostou jistotou a přesností uhlídat všechny děti.
  • dvě napomenutí a dost - stejně jako tomu je ve fotbale ... za první vážnější přečin je uděleno první napomenutí v podobě žluté karty, tak za druhé napomenutí již následuje karta červená. V podobném duchu budou i trenéři přistupovat ke klukům v době tréninku. Za vážnější prohřešky (např. posmívání se druhým, soustavné vyrušování, vulgarismy atd.) budou trenéři udělovat napomenutí, přičemž při udělení druhého napomenutí bude hráč posazen "na hanbu" a po dobu určenou trenérem se nebude moct zapojit do tréninku. Cílem tohoto opatření je samozřejmě naučit děti disciplíně v kolektivu a nebrzdit rozvoj těch fotbalistů, kteří mají zájem trénovat a zlepšovat se.
  • svolávání fotbalistů - trenér svolává fotbalisty tím, že odpočítává od 5 do 1. Kdo nestihne přiběhnout, udělá tři dřepy.

Fotbalové branky a bezpečnost

Rád bych požádal rodiče, aby svým dětem kladli na srdce, že se v žádném případě nesmí zavěšovat na branky nebo po nich jakkoliv lézt. Menší branky, které fotbalová školička používá, není bohužel možno ukotvit. Proto je v zájmu nás všech, aby v tomto směru byli děti vysoce disciplinované. Je samozřejmostí, že trenéři budou brankám věnovat zvýšenou pozornost, ale spolupráce rodičů je v tomto ohledu nevyhnutelná.

Špatné počasí

Jak je asi všem zřejmé, tak špatné počasí představuje komplikaci. Jelikož není vždy možné přejít do tělocvičny, tak se snažíme nerušit tréninky a trénovat, ikdyž není počasí ideální. Trénink zpravidla rušíme až na poslední chvíli, jelikož doufáme do posledního okamžiku, že se počasí umoudří. V případě, že trénink nebude zrušen, ale někdo se rozhodne nepřijít na trénink z důvodu špatného počasí, tak i v tomto případě je třeba informovat trenéra (viz.pravidlo o docházce). Trénink, který rušíme na poslední chvíli (cca hodinu a méně před začátkem) oznamujeme SMS zprávou. V ostatních případech zasíláme email. Je-li tedy počasí "nejisté", tak si, prosím, občas zkontrolujte kontakt (mobil i email), který jste nám na sebe zanechali.

Fotografie dětí a jejich publikování

Každý zákonný zástupce je povinen vyplnit GDPR formulář týkající se zpracování osobních údajů. Formulář je k dispozici v článku s nadpisem "Formuláře". 

V průběhu roku se děti účastní řady sportovních akcí. Pokud si některý zákonný zastupce nepřeje, aby fotky byly zveřejněny (v Galerii, na FaceBooku, v Kurýru), tak ať o tom bezodkladně informuje trenéry.